Ви знаходитесь у Черкасах?
Ви знаходитесь у Черкасах?
Подарунок від розважального центру Factoria. 150 грн. На послуги!
Дізнатись ціну
 • (093)8917122
 • (093)3976074

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА м. Черкаси

ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

про надання послуг на території РЦ

від «01» січня 2022 р.

 

 

Прочитайте текст даної Публічної оферти (договору) про надання послуг i, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї публічної оферти (договору), чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї публічної оферти (договору), пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих Послуг, до того часу, поки Ви не уточните інформацію, яка Вас цікавить за контактним номером телефону або не прочитаєте в куточку споживача, або на офіційному сайті Оператора – https://factoria.in.ua/cherkasy/  Послуги надаються на території РЦ та включають в себе: Розважальні послуги, Зону святкування згідно з переліком на сайті Оператора за постійною адресою https://factoria.in.ua/cherkasy/. У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг в Сімейно – розважальному комплексі «FACTORIA» вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору) про надання послуг, в повному обсязі й безумовно приймаєте ii (в т.ч. погоджуєтесь виконувати yci зобов’язання, які на Вас покладаються Договором (публічною офертою) про надання послуг і Вам зрозумілі всі ii положення).

 

Терміни та визначення.

 

Розважальний центр – (далі — «Центр», або «РЦ») розважальний центр «Factoria» що містить у собі  Ігрові зони, а також Зони святкування. Розважальні центри «Factoria» – не є організацією громадського харчування. Детальна інформація про розважальні центри «Factoria» є на офіційному сайті – https://factoria.in.ua/cherkasy/;

 

Клієнт – («Користувач» або «Користувачі», або «Споживач», або «Споживачі»)  будь-яка фізична особа, яка бажає скористатися і / або користується послугами РЦ / яка здійснює оплату товарів і / або послуг, що надаються в РЦ, в тому числі, але не обмежуючись: оплату послуг, оплату вартості організації Свята, оплату товарів;

 

Немовля – неповнолітня, недієздатна фізична особа, вік якої на момент відвідування РЦ становить до 1 року включно;

 

Дитина або Діти – одна або декілька неповнолітніх, недієздатних фізичних осіб, вік яких на момент відвідування РЦ становить від 1 до 18 років включно;

 

Дорослий або Дорослі – одна або кілька повнолітніх дієздатних фізичних осіб, а також, у випадках, встановлених законодавством, повнолітні дієздатні фізичні особи;

 

Супроводжуючий – доросла особа, що є законним представником, уповноваженим через закон або на інших законних підставах, нести відповідальність за Немовля, Дитину і / або Дітей, яких він супроводжує при відвідуванні РЦ;

 

Послуги – діяльність РЦ, що пов’язана з організацією розважальних активностей на території РЦ, попереднім бронюванням та доступу до Зони Святкування.

 

Оператор – працівники або працівник  РЦ  і / або працівники або працівник третіх осіб, що надають послуги та / або реалізують товари в РЦ на підставі відповідних договорів, наділені повноваженнями приймати рішення в силу своїх трудових обов’язків, в тому числі, але обмежуючись: керуючі РЦ, менеджери, адміністратори, інструктори, аніматори;

 

Ігрова зона – територія РЦ, що призначена для активних ігор, на яких розташовуються ігрові елементи.

 

Ігрові елементи – частини РЦ, призначені для використання  Гостями в якості ігрових активностей відповідно до цих Правил.

 

Свято – масовий захід для обмеженого кола  осіб, таких як: святкування днів народження та випускних, проведене в спеціально виділеному приміщенні протягом встановленого в замовленні проміжку часу з наданням набору послуг РЦ;

 

Зона святкування – окремі приміщення на території РЦ для проведення святкування.

Реєстраційний бланк – спеціальна реєстраційна форма, що містить у собі персональні дані Клієнтів, а саме: ПІБ Клієнта або дитини, контактний номер телефону, адресу електронної скриньки, дату народження та підпис особи (або Супроводжуючої особи) та витяг деяких положень з Додатка №1 на зворотній стороні аркуша.

 

 

 

 1. Загальні положення.

 

1.1. Дана Публічна оферта визначає умови Договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою суб’єкта підприємницької діяльності Фізична особа підприємець Шеломєнцев Дмитро Геннадійович, ІПН 3035311816 (далі — Оператор), адресованою тим фізичним особам, що тимчасово чи постійно проживають або перебувають на території України (далі — «Користувач» або «Користувачі», або «Споживач», або «Споживачі»), укласти Договір про надання Користувачу розважальних послуг, доступу до зони святкування та інших Додаткових послуг на викладених нижче умовах.

 

1.2. Надалі по тексту Публічної оферти (Договору) Оператор та Користувач разом називаються «Сторони», а кожен окремо — «Сторона».

 

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

 

1.4. Текст Публічної оферти (Договору) та Додатків до неї, які є ïi невід’ємною частиною, завжди розміщені на інформаційному стенді та в Куточку споживача при вході в РЦ, а також на офіційному сайті Оператора https://factoria.in.ua/cherkasy/ і в обов’язковому порядку пропонується для ознайомлення Користувачу до моменту здійснення ним прийняття (акцепту) Публічної оферти.

 

 1. Пропозиція (публічна оферта)/ Предмет договору.

 

2.1. Предметом Публічної оферти/Договору (далі — Публічна оферта та/або Договір) є надання Оператором Користувачеві за плату послуг РЦ, а саме:

 

 • Розважальні послуги – до яких відносяться активні ігри на ігрових майданчиках, проведення розважальних квестів у зоні для квестів, атракціон «Лазерний лабіринт», атракціон «Лазерний тир», загальна анімація та інші послуги на визначених Договором умовах згідно з переліком на сайті Оператора за постійною адресою https://factoria.in.ua/cherkasy/

 

 • Зона святкування – окремі приміщення на території РЦ для проведення святкування;

 

2.2. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Клієнтом дій, передбачених п. 3.4 Договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України.

 

2.3. Договір про надання послуг у РЦ укладений Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну силу відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами та вважається таким, з яким Користувач ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).

 

2.4.  Даний Договір діє протягом усього терміну перебування Клієнта у РЦ, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

 

 1. Порядок укладення Договору.

 

3.1. Договір укладається між Оператором і Користувачем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

 

3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених п. 3.4 Договору.

 

3.3. Прийняття (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно з ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій Публічній оферті та Додатках до неї.

Укладання Договору означає, що Користувач:

 

 • у повному обсязі ознайомився з правилами функціонування РЦ, Тарифами https://factoria.in.ua/cherkasy//, а також Правилами поведінки у Сімейно – розважальному комплексі «FACTORIA» для Користувачів (Додаток №.1);
 • визнає безумовну придатність атракціонів, обладнання, інших послуг, додаткових послуг РЦ та Правила поведінки у Сімейно – розважальному комплексі «FACTORIA» для Користувачів (Додаток №1) для здійснення дій, описаних у цьому Договорі;
 • приймає всі умови цього Договору та Додатків до нього без зауважень та заперечень;
 • дає згоду на обробку та зберігання його персональних даних згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» та визнає ïx такими, що отримані з відкритих джерел;
 • дозволяє знімання його на фото- та/або відеоплівку, обробку таких фотографій, інших художніх творів, ïx публічного, показу, відтворення та розповсюдження ïx, з метою поширення інформації про діяльність РЦ, в рамках здійснення Оператором комерційної діяльності у сфері надання послуг, з дотриманням вимог чинного законодавства України.

 

3.4. Користувач відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти після ознайомлення з ïi умовами, викладеними на інформаційному стенді та в Куточку споживача при вході в Сімейно – розважальний комплекс «FACTORIA», а також на офіційному сайті Оператора https://factoria.in.ua/cherkasy/  шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

 

 • оплати послуг, що надаються Оператором, згідно з розділом 4 Публічної оферти;
 • оплати подарункового сертифіката «FACTORIA» для замовлення розважальних послуг та інших Додаткових послуг РЦ;
 • безпосереднє користування Користувачем послугами Оператора, Зоною святкування, отриманням інших додаткових послуг, оплати подарункового сертифіката «FACTORIA» для замовлення розважальних послуг та інших Додаткових послуг РЦ;
 • заповнення форм зворотного зв’язку на сайті оператора;
 • звернення за консультацією щодо послуг Оператора в телефонному/усному режимі або у соціальних мережах Оператора;
 • здійсненням попереднього бронювання.

 

3.5. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.

 

3.6. У момент здійснення акцепту Публічної оферти  Користувачем підписується реєстраційний бланк та обирається спосіб оплати Послуг, що надає право входу і користування послугами РЦ.

 

3.7. Підписавши реєстраційний бланк, кожен Користувач зобов’язується дотримуватись умов Договору та Додатків до нього, а також підтримувати чистоту і порядок на всій території РЦ.

 

3.8. Користувач має право відмовитись від надання Послуг протягом 10 (десяти) хвилин з моменту початку розважальної програми у РЦ з відшкодуванням коштів, сплачених за Послуги, за умови пред’явлення документів, що засвідчують особу (паспорт, довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб — платників податків) та касового чека. При перебуванні на території РЦ понад 10 (десяти) хвилин після початку розважальної програми, кошти за придбані Послуги, не повертаються.

 

 

 

 1. Порядок розрахунків.

 

Послуги РЦ (в т.ч. Розважальні послуги, Зони святкування та Додаткові послуги) надаються Користувачеві на платній основі відповідно до умов Договору і Тарифів, які вказані на інформаційному стенді та/або на офіційному сайті Оператора https://factoria.in.ua/cherkasy/  (надалі “Тарифи”).

Користувач розуміє і погоджується, що Тарифи/Ціни на послуги РЦ та ïx перелік визначаються і змінюються виключно за рішенням Оператора та/або Контрагента. Ознайомлення з зазначеними Тарифами відбувається через інформаційні стенди РЦ та сайт Оператора https://factoria.in.ua/cherkasy/.

 

4.1. Право на відвідування РЦ надається після вибору Споживачем способу оплати Послуг та підписання реєстраційного бланка  на касі. Споживач має можливість вибрати спосіб платежу: авансовий платіж, платіж під час отримання Послуг, та оплату в термін закінчення Послуг. При відсутності авансового платежу, РЦ не гарантує можливості отримання Споживачем Послуг РЦ, в зазначений термін та об’єм.

 

4.2. Обравши спосіб оплати Послуг та підписавши реєстраційний бланк, Користувач набуває право на користування Розважальними послугами, Зоною святкування та Додатковими послугами РЦ, що оплачуються окремо, на умовах та у розмірах, встановлених Оператором в Договорі та додатках до нього.

 

4.3. З повним переліком послуг, якими Користувачі можуть скористатися на території РЦ, а також із порядком і правилами використання даних послуг та ïx оплати, Користувачі можуть додатково ознайомитися на інформаційних стендах та в адміністраторів РЦ.

 

4.4. Додаткові послуги можуть бути придбані Споживачем в проміжок часу відвідування РЦ за додаткову плату згідно з тарифами Оператора та/або Контрагента, що надає такі послуги на території РЦ на підставі договорів з Оператором.

 

4.5. Додаткові послуги надаються на умовах, визначених на сайті Оператора за постійною адресою https://factoria.in.ua/cherkasy/ та згідно з прейскурантами Оператора та/або Контрагента, що надає такі послуги на території РЦ на підставі договорів з Оператором.

 

4.6. При використанні Користувачем оплаченого часу перебування не в повному обсязі грошове відшкодування Оператором не проводиться.

 

4.7. У випадку виникнення непередбачуваних технічних несправностей обладнання РЦ та неможливості його використання, Адміністрація РЦ «Factoria» залишає за собою право обмежити доступ Гостей до несправного обладнання, при цьому при цьому РЦ «Factoria»  вважається таким, що виконав всі свої зобов’язання в повному обсязі.  Адміністрація може запропонувати використання інших Ігрових елементів, або запропонувати знижку, пропорційно вартості сплачених послуг, за обмежені Ігрові елементи.

 

4.8. Оплата наданих Послуг здійснюється в касі РЦ.

 

 

 1. Порядок відвідування РЦ.

 

5.1. Початок відвідування Користувачем РЦ фіксується шляхом підписання реєстраційного бланка.

 

5.1.1. Початком відвідування РЦ вважається початок користування Відвідувачем будь-якою з Послуг або приміщенням РЦ.

 

5.2.2. Закінченням відвідування РЦ вважається закінчення заброньованого часу відвідування РЦ.

 

5.3. Тривалість перебування на території РЦ Користувачів обмежується тією кількістю часу, на яку Користувач здійснив бронювання.

 

5.4.1. Користувачі мають право перебувати на території РЦ лише у години, встановлені Оператором, тобто в період режиму роботи РЦ.

 

Загальні Правила відвідування РЦ для Користувачів та порядок використання Послуг РЦ є істотними умовами даного Договору та визначені у Додатку № 1 до Договору, а також вказані на інформаційному стенді та/або на офіційному сайті Оператора https://factoria.in.ua/cherkasy/.

 

5.4.2. Ознайомитись з необхідною інформацією про правила користування послугами РЦ Користувачі можуть у Куточку покупця або від адміністраторів та інструкторів РЦ, що здійснюють контроль за безпекою відвідування РЦ.

 

5.4.3. Недотримання Правил відвідування РЦ для Користувачів, правил, викладених у цьому Договорі, умов Акцій або спроба перешкодити іншим Користувачам ïx виконувати та користуватися послугами РЦ згідно з умовами цього Договору, є підставою та правом для Оператора вимагати від такого Користувача негайно залишити територію РЦ a6o здійснити примусове виведення Користувача з РЦ, у разі його незгоди добровільно залишити територію РЦ (крім випадків коли Користувач скоїв адміністративне правопорушення a6o кримінальний злочин і проводиться його затримання – до приїзду компетентних правоохоронних органів). Користувач, який завдав шкоду, зобов’язаний відшкодувати завдану шкоду Сімейно – розважальному комплексу «FACTORIA» та/або третім особам, у тому числі не отриману вигоду та моральну шкоду.

 

5.4.4. Оператори не несуть відповідальності за травми та ушкодження, отримані Користувачами в результаті недотримання ними Правил відвідування РЦ для Користувачів та/або Правил експлуатації технологічного обладнання РЦ.

 

5.5. Користування технологічним обладнанням РЦ відбувається згідно з Правилами експлуатації такого обладнання.

 

5.5.1 Відвідування Центру неповнолітніми особами.

 

5.5.2. При відвідуванні Центру групи, до складу якої входять неповнолітні особи, відповідальність за дотримання умов цього Договору, Правил відвідування Центру та правил техніки безпеки несе керівник групи. Якщо учасниками групи є повнолітні особи, відповідальність за дотримання умов цього Договору, Правил відвідування Центру та правил техніки безпеки несе кожен такий учасник групи особисто.

 

5.5.3. На території Центру дорослі зобов’язані наглядати за дітьми та забезпечувати їм супровід, роз’яснити дітям Правила відвідування РЦ для Користувачів та Правила експлуатації обладнання та слідкувати за дотриманням дітьми таких правил, оскільки дорослі несуть за дітей повну відповідальність.

 

5.5.4. З одним дорослим Центр мають право відвідати не більше 3 (трьох) дітей віком від 1 (одного) до 5 (п’яти) років, або не більше 12 (дванадцяти) дітей віком від 5 (п’яти) до 10 (десяти) років, або не більше 16 (шістнадцяти) дітей віком від 10 (десяти) до 14 (чотирнадцяти) років.

 

5.5.5. Діти, віком до 14 (чотирнадцяти) років зобов’язані відвідувати Центр лише у супроводі дорослих.

 

5.5.6. Відповідальність за безпеку неповнолітніх дітей несуть їхні батьки або дорослі, які їх супроводжують. Дорослим забороняється залишати неповнолітніх дітей на території Центру без попереднього сповіщення Адміністрації. Сповіщення Адміністрації не несе за собою передачу відповідальності за  дітей на Адміністрацію і виконується з метою інформування Адміністрації про відсутність батьків або дорослих чи супроводжуючих на території РЦ.

 

5.5.7. Відповідальність за травмування дитини у разі недотримання загальних норм безпеки, свідомого ігнорування рекомендацій персоналу Оператора та встановлених Правил, несе дорослий, який супроводжує дитину. Оператор та його персонал у цьому випадку відповідальність не несуть.

 

6.1. Особи віком від 18 років самостійно вносять при реєстрації у РЦ та оплаті Послуг достовірні персональні дані та інші відомості в реєстраційний бланк.

 

6.2. Відомості та/або дані про неповнолітніх осіб віком до 18 років вносяться Супроводжуючою особою (один з батьків, опікунів/піклувальників) чи Дорослим, що супроводжує дитину на території РЦ.

 

6.3. Представники Оператора мають право, у разі виникнення сумнівів щодо віку особи, вимагати пред’явлення оригіналу особистого посвідчення особи з фотографією, виданого компетентним органом державної влади, в якому назначена дата народження такої особи або свідоцтва про народження для осіб віком до 14 років.

 

6.4. До технологічного обладнання РЦ в розумінні даного Договору відносяться засоби технічного спорядження, а також технологічне оснащення та конструкції, за допомогою яких надаються Послуги РЦ, зокрема та не обмежуючись: лазертаг, NERF, Таймтаг обладнання, реквізит для квестів.

 

6.5. Користувачам забороняється користуватись технологічним обладнанням, якщо вони не ознайомились з Правилами відвідування РЦ для Користувачів та Правилами експлуатації такого обладнання.

6.6. Загальна кількість Користувачів, які одночасно можуть перебувати на території Ігрової зони, обмежена і визначається Оператором.

 

6.7. При перебуванні на території РЦ максимальної кількості Користувачів, Оператор мас право відмовити у наданні Послуг.

 

6.8. Відвідувачі РЦ несуть відповідальність за наслідки своїх дій, власну неуважність та/або недбалість.

Перелік факторів, ситуацій та подій, що становлять небезпеку для відвідувачів РЦ:

1) падіння відвідувачів:

– внаслідок ігрових моментів та зіткнення з іншими гравцями або ігровими конструкціями;

– внаслідок підсковзування й/або спотикання;

– внаслідок легковажної поведінки відвідувачів або внаслідок перебування в стані

сп’яніння (алкогольного, наркотичного тощо);

2) вплив падаючих об’єктів: речей відвідувачів; інструментів;інших об’єктів;

3) вплив об’єктів, що рухаються послідовно:

– порушення безпечних відстаней;

– захвата і переміщення кінцівок, волосся, частин одягу тощо; удару;

– порушення швидкісного режиму;

– пуску або зупинення;

4) вплив на відвідувачів внаслідок:

– зіткнення відвідувачів з елементами конструкції та між собою;

– застрявання тіла, частин тіла, одягу та елементів одягу відвідувачів;

– перевищення величини та часу дії прискорень, у тому числі пов’язаних з поштовхами;

– дії сил з боку пристроїв фіксації та посадкових місць;

5) електричні та електромагнітні впливи у вигляді:

– ураження електричним струмом;

– виникнення електричної дуги;

– електромагнітного поля;

6) несприятливі умови навколишнього середовища:

– сейсмічні навантаження;

– грозові електричні розряди;

7) небезпека, пов’язана з особливостями евакуації відвідувачів за аварійних обставин:

– екстремальні навантаження на конструкції внаслідок скупчення великих мас людей; паніка, тиснява в натовпі;

– евакуація відвідувачів за наявності вузьких проходів тощо;

8) небезпека, пов’язана зі станом підвищеної тривожності за медичними показниками; Ризики Відвідувачів РЦ від впливу факторів, ситуацій та подій, що становлять небезпеку для відвідувачів с незалежними від волі Сторін, виникнення яких вони не можуть передбачити a6o запобігти ïx виникненню.

 

 

 

 

 

 

 1. Права та обов’язки Оператора.

 

6.1. Оператор зобов’язаний:

 

6.1.1. Розмістити біля кожного технологічного обладнання Правила експлуатації, та на прохання Користувача, додатково провести з Користувачем короткий усний інструктаж із правил поведінки у конкретному ігровому приміщенні, використання ігрового обладнання та правил техніки безпеки, що виключає двояке тлумачення даного Договору та Додатків до нього Користувачем.

 

6.1.2. Надати Користувачу, що ознайомився з відповідними Правилами, або пройшов інструктаж згідно з п. 6.1.1, право користування таким ігровим приміщенням та відповідним ігровим обладнанням.

 

6.1.3. У процесі отримання Користувачами Послуг РЦ, Оператори проводять діяльність з нагляду за дотриманням Користувачами правил користування послугами та іншим обладнанням, з метою попередження можливого спричинення травм, пошкодження здоров’я або майна, а також надання першої домедичної допомоги Користувачам у разі виникнення непередбачених випадків, пов’язаних з травмами або пошкодженням здоров’я.

 

6.2. Оператор має право:

 

6 2.1. Оператор має право не допускати Користувача до отримання послуги (послуг), або припинити надання послуг відносно осіб у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння та в інших випадках, передбачених даним Договором, Правилами або порушенням Користувачем положень даного Договору та/або Додатків до нього, без пояснення причин відмови в наданні послуг, якщо на думку представників Операторів, ця особа викликає сумнів щодо ii здатності дотримуватись умов цього Договору та/або Додатків до нього.

При перебуванні на території РЦ протягом не більше 10 хвилин Користувач, якому відмовлено в наданні послуг відповідно до умов та в порядку п. 3.9 даного Договору, має право на компенсацію вартості ненаданих послуг.

Представники Операторів уповноважені вживати заходи (в т.ч., але не обмежуючись, заборонити знаходитись на території РЦ, викликати невідкладну медичну допомогу, службу охорони або поліцію) щодо Користувачів, що перебувають у стані алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо Користувачів, що не реагують на зауваження працівників Оператора, не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування РЦ.

 

6.2.2. У випадку госпіталізації або втрати свідомості Супроводжуючою особою Дитини, Оператори мають право припинити надання Послуг такій Дитині та вжити заходів для повідомлення родичів або здійснити виклик спеціальних служб.

 

6.2.3. У разі грубого або неодноразового (два і більше разів) порушення умов цього Договору та/або Правил відвідування РЦ для Користувачів, не реагування Користувачем на зауваження працівників Операторів, якщо при цьому дії Користувача будуть спрямовані на нанесення небезпеки для здоров’я, майна, честі або гідності інших Користувачів, або для працівників Оператора, Оператор має право припинити надання Послуг такому Користувачу, вжити заходів для припинення здійснення Користувачем незаконних дій, та запропонувати залишити територію РЦ.

 

6.2.3.1. При порушенні Користувачем умов цього Договору і вимушеному виведенні його з території РЦ, грошове відшкодування за невикористаний час не здійснюється.

 

6.2.3.2. Користувачам, що порушують умови цього Договору, може бути відмовлено в праві наступного відвідування РЦ.

 

6.2.4. У разі скоєння Користувачем дій, які підлягають ознакам адміністративного правопорушення або кримінального злочину, працівники Оператора у такому випадку мають право діяти відповідно до вимог чинного законодавства України щодо цього Користувача та викликати відповідні правоохоронні органи. Оператор має право передавати матеріали до слідчих органів за порушення Користувачами ст. 173 КУпАП (в т.ч. аморальна поведінка) та до Органів опіки та піклування за порушення ст. 137 та ст. 166 ККУ (в т.ч. залишення неповнолітніх дітей без нагляду), а також до інших уповноважених органів в разі необхідності.

 

6.2.5. У випадку перебування Користувача на території РЦ понад режиму робочого часу РЦ для Користувачів, Оператор має право припинити надання Послуг такому Користувачу та вжити заходів для залишення Користувачем території РЦ.

 

6.2.6. У випадку неможливості Користувача провести кінцевий розрахунок за надані послуги або за надані збитки Оператору, Оператор має право згідно зі ст.ст. 594 – 596 Цивільного Кодексу України притримати майно Користувача. Право Оператора на притримання майна користувача може підтверджуватися борговою розпискою Користувача, яка має силу правочину, щодо підтвердження вказаного боргу та забезпечення виконання зобов’язання, яке вчинено у письмовій формі, відповідно до вимог ст.ст. 547 — 548 Цивільного кодексу України.

 

6.3. Виключним правом на публікацію фотоматеріалів, трансляцію відеофільмів, знятих в Сімейно – розважальному комплексі «FACTORIA», володіє Оператор.

 

 1. Права та обов’язки Користувача.

 

 

7.1. Користувач зобов’язаний:

 

7.1.1. Перед початком користування  Послугами ознайомитися з умовами цього Договору та Додатків до нього, безумовно дотримуватися умов цього Договору та Додатків упродовж усього періоду користування послугами та ознайомити зі змістом Договору та Додатків неповнолітніх осіб, яких супроводжує такий Користувач. Здійснити оплату Послуг у порядку, передбаченому розділом 4 цього Договору.

 

7.1.2. Перед початком користування Розважальними послугами, Зоною святкування та обладнанням РЦ уважно ознайомитись з відповідними Правилами експлуатації, які знаходяться біля такого обладнання, або прослухати інструктаж. У випадку виникнення будь-яких питань відносно техніки безпеки при користуванні Розважальними послугами, Зони святкування та обладнанням РЦ, проконсультуватись до початку користування з працівником Оператора та одержати вичерпні та змістовні відповіді на запитання. Розпочати користуватись відповідним Розважальними послугами, Зоною святкування та обладнанням РЦ дозволяється тільки після повного з’ясування всіх спірних та/або незрозумілих положень Договору та/або умов надання Послуг.

 

7.1.3. При користуванні Розважальними послугами, Зоною святкування та обладнанням РЦ виконувати законні вимоги працівників Оператора та дотримуватись умов цього Договору та Правил відвідування РЦ для Користувачів.

 

7.1.4. Здійснити у повному обсязі розрахунок за всі надані Оператором послуги Користувачу протягом перебування Користувача на території РЦ.

 

7.1.5. Здійснювати оплату послуг Оператора лише тим шляхом, що передбачений умовами цього Договору, або за домовленістю Сторін в іншій спосіб, що передбачений чинним законодавством України.

 

7.1.6. У випадку втрати або ушкодження майна РЦ та/або третіх осіб з вини Користувача, він зобов’язаний повною мірою відшкодувати заподіяну матеріальну (в т.ч. упущену вигоду) та моральну шкоду, а також Користувач несе іншу відповідальність, передбачену умовами цього Договору та чинним законодавством України. У випадку якщо Користувач є неповнолітньою особою такий обов’язок покладається на особу, що є Супроводжувачем цієї особи.

 

7.2. Користувач мас право:

 

7.2.1. Користуватись усіма послугами РЦ, згідно з умовами даного Договору.

 

7.2.2. При найменших ознаках нездужання або травмах Користувач має право звернутися до адміністратора РЦ за допомогою.

 

7.2.3. На всій території РЦ заборонено паління.

 

7.2.4. У випадку шкоди, нанесеної здоров’ю та/або особистим речам Користувача, він має право звернутися до представників Оператора, щоб зафіксувати місце, час і обставини та зареєструвати подію, що трапилась, у Журналі подій РЦ.

 

7.2.5. Якщо Користувач не звертається до працівників Оператора, то Оператор має право відмовити в задоволенні будь-яких подальших претензій Користувача.

 

 1. Зміна і розірвання Договору

 

 

8.1. Оператор має право вносити зміни в Договір, які набирають чинності на наступний після вказаної публікації день, якщо інший термін набрання чинності не визначений додатково при ïx публікації.

 

8.2. При внесенні Оператором в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг РЦ Користувачем, Оператор повідомляє про них Користувача, шляхом публікації ïx на офіційному сайті Оператора не менше, ніж за 1 (один) день до вступу нової редакції Договору в силу.

Договір може бути розірвано:

8.2.1. Користувачем в односторонньому порядку шляхом відмови від послуг (послуги) Оператора протягом 10 (десяти) хвилин після початку надання Послуг з повним відшкодуванням вартості оплачених послуг.

8.2.2. Користувачем в односторонньому порядку шляхом відмови від послуг (послуги) Оператора після спливу 10 (десяти) хвилин після початку надання Послуг без відшкодування вартості оплачених послуг.

8.2.3. Оператором в односторонньому порядку без повернення сплачених, але не використаних Користувачем коштів, у разі порушення Користувачем умов цього Договору.

8.2.4. Оператором в односторонньому порядку з поверненням сплачених, але не використаних Користувачем коштів, якщо Оператор вважає цього Користувача небажаною для відвідування РЦ особою.

8.2.5. Оператором в односторонньому порядку без повернення сплачених, але не використаних Користувачем коштів, в разі завершення часу роботи РЦ згідно з встановленим для РЦ режиму роботи для Користувачів.

8.2.6. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

 

 1. Вирішення суперечок

 

9.1. Bci суперечки та розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Користувача з доданням чеку про сплату наданої Оператором послуги.

 

9.2. Після отримання від Користувача скарги Оператор зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені Користувачем скарги та правомірні вимоги або направити Користувачеві мотивовану відмову (відповідь).

 

9.3. У випадку, якщо суперечка, що виникла, не буде вирішена в претензійному порядку, будь-яка зі Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Оператора.

 

9.4.У разі порушення Користувачем умов цього Договору і як наслідок одностороннього розірвання договору Оператором, сума оплати за послуги РЦ, здійсненої Користувачем не повертається, крім випадків прямо передбачених даним Договором.

 

 1. Відповідальність за порушення Договору.

 

10.1. Користувач несе повну матеріальну та персональну відповідальність за порушення умов Договору та/або Додатків до нього згідно з положеннями Договору та чинного законодавства України.

 

10.2. На час знаходження на території РЦ Користувач, Супроводжуюча особа (один з батьків, опікунів/піклувальників) чи Дорослий, що супроводжує дитину несуть повну відповідальність за дотримання неповнолітніми дітьми Загальних Правил відвідування РЦ для Користувачів та порядку використання Послуг РЦ.

 

10.2. У випадку втрати або ушкодження майна РЦ з вини Користувача, він зобов’язаний повною мірою відшкодувати заподіяну матеріальну та моральну шкоду, а також Користувач несе іншу відповідальність, передбачену умовами цього Договору та чинним законодавством України. У випадку якщо Користувач є неповнолітньою особою такий обов’язок покладається на особу, що є Супроводжувачем цієї особи.

 

10.3. Оператор РЦ не несе відповідальності за шкоду, яка була отримана Користувачами внаслідок нещасного випадку, отриманої травми або якогось іншого ушкодження, що виникло через недбалість Користувача або/та третіх осіб або/та внаслідок невиконання або/та неналежного виконання умов Користувачем i/або третіми особами цього Договору та Додатків до нього.

 

 1. Інші положення

 

11.1. Користувач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі та він приймає ïx безумовно і в повному обсязі. Даний Договір укладається шляхом акцепту Користувача цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови договору на умовах, визначених в п. 3.4. без підписання сторонами й без зазначення особистих даних Користувача.

 

11.2. У випадку, що не врегульований цим Договором, Оператори та Користувач зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

 

11.3. Оператором за цим Договором є: ФОП Шеломєнцев Дмитро Геннадійович ІПН 3035311816

 

11.4. Адреса здійснення господарської діяльності Оператора: м. Черкаси, ​бульвар Шевченка 274/13. Торгово-розважальний центр «Піонер» 3-й поверх., +38(050) 409-89-95; +38 (093) 397-60-74

 

 

 

 

________________

ФОП Шеломєнцев Д.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до Договору

(Публічної оферти) про надання розважальних

послуг на території розважального центру «Factoria»

 

Правила відвідування та поведінки у розважальному центрі «Factoria»

 

ФОП Шеломєнцев Дмитро Геннадійович ІПН 3035311816 пропонує будь-якій дієздатній фізичній особі та / або приватному підприємцеві і / або уповноваженому представнику юридичної особи, яка надалі іменується «Гість», що бажають скористатися і хто користується послугами ФОП Шеломєнцев Дмитро Геннадійович при відвідуванні розважального центру «Factoria», далі іменованого «РЦ», укласти договір про надання послуг (далі – Договір) на умовах і з урахуванням повного і безумовного дотримання цих Правил.

 

Конклюдентна дія Гостя виражена в оплаті послуг, та/або підписанні Реєстраційного бланка  до Договору (Публічної оферти) про надання розважальних послуг на території розважального центру «Factoria», висловлює волю Гостя прийняти умови Договору  та Правил, а також повне ознайомлення і згоду з ними.  Відносини між Гостем і «Factoria» регулюються чинним законодавством, в тому числі ст. 641, 642 ЦК України.

 

Інформація про перелік розважальних комплексів «Factoria», порядок і строки роботи, а також інша інформація розміщена на офіційному сайті  «Factoria», розташованому в мережі інтернет за адресою https://factoria.in.ua/cherkasy/

 

Терміни та визначення

 

 

Розважальний центр – (далі — «Центр», або «РЦ») розважальний центр «Factoria» що містить у собі  Ігрові зони, а також Зони святкування. Розважальні центри «Factoria» – не є організацією громадського харчування. Детальна інформація про розважальні центри «Factoria» є на офіційному сайті – https://factoria.in.ua/cherkasy/;

 

Клієнт – («Користувач» або «Користувачі», або «Споживач», або «Споживачі»)  будь-яка фізична особа, яка бажає скористатися і / або користується послугами РЦ / яка здійснює оплату товарів і / або послуг, що надаються в РЦ, в тому числі, але не обмежуючись: оплату послуг, оплату вартості організації Свята, оплату товарів;

 

Немовля – неповнолітня, недієздатна фізична особа, вік якої на момент відвідування РЦ становить до 1 року включно;

 

Дитина або Діти – одна або декілька неповнолітніх, недієздатних фізичних осіб, вік яких на момент відвідування РЦ становить від 1 до 18 років включно;

 

Дорослий або Дорослі – одна або кілька повнолітніх дієздатних фізичних осіб, а також, у випадках, встановлених законодавством, повнолітні дієздатні фізичні особи;

 

Супроводжуючий – доросла особа, що є законним представником, уповноваженим через закон або на інших законних підставах, нести відповідальність за Немовля, Дитину і / або Дітей, яких він супроводжує при відвідуванні РЦ;

 

Послуги – діяльність РЦ, що пов’язана з організацією розважальних активностей на території РЦ, попереднім бронюванням та доступу до Зони Святкування.

 

Оператор – працівники або працівник  РЦ  і / або працівники або працівник третіх осіб, що надають послуги та / або реалізують товари в РЦ на підставі відповідних договорів, наділені повноваженнями приймати рішення в силу своїх трудових обов’язків, в тому числі, але обмежуючись: керуючі РЦ, менеджери, адміністратори, інструктори, аніматори;

 

Ігрова зона – територія РЦ, що призначена для активних ігор, на яких розташовуються ігрові елементи.

 

Ігрові елементи – частини РЦ, призначені для використання  Гостями в якості ігрових активностей відповідно до цих Правил.

 

Свято – масовий захід для обмеженого кола  осіб, таких як: святкування днів народження та випускних, проведене в спеціально виділеному приміщенні протягом встановленого в замовленні проміжку часу з наданням набору послуг РЦ;

 

Зона святкування – окремі приміщення на території РЦ для проведення святкування.

Реєстраційний бланк – спеціальна реєстраційна форма, що містить у собі персональні дані Клієнтів, а саме: ПІБ Клієнта або дитини, контактний номер телефону, адресу електронної скриньки, дату народження та підпис особи (або Супроводжуючої особи) та витяг деяких положень з Додатка №1 на зворотній стороні аркуша.

 

1.Загальні положення

 

 

1.1. Ці правила поширюються без винятку на всіх Гостей, які перебувають в РЦ.

 

1.2 Оплачуючи Послуги та / або підписуючи Реєстраційний бланк, гості погоджуються з цими Правилами, а також правилами Ігрових елементів, розміщених в Ігрових зонах.

 

1.3 У разі порушення правил використання Ігрових елементів (в тому числі порушення обмежень за віком, кількістю користувачів Ігрових елементів), зазначених у цих Правилах та / або інформаційних табличках, вся відповідальність за можливі наслідки та травми покладається на Дорослого і/або Супроводжуючого Дитину/Дітей, який порушив або допустив порушення цих Правил.

 

1.4. РЦ «Factoria» не несе відповідальності за нещасні випадки, що виникли внаслідок порушення Гостями цих правил, а також загальноприйнятих запобіжних заходів.

 

1.5 У разі порушення Гостями цих правил, а також неадекватної поведінки Гостей (агресія, створення небезпеки заподіяння шкоди здоров’ю, майну та життю третіх осіб), Адміністрація має право достроково припинити  перебування Гостей в РЦ, при цьому вартість послуг поверненню не підлягає.

 

1.6 РЦ «Factoria» вправі в односторонньому порядку вносити зміни до чинних Правил, шляхом розміщення затвердженої редакції  на сайті за постійною адресою в мережі Інтернет https://factoria.in.ua/cherkasy/

 

2.Режим роботи розважального центру

 

 

2.1 РЦ  відкритий для своїх гостей щодня в будні і вихідні дні з 10 годин до 22 години, за винятком перерв що виникають з технічних причин і вихідних днів, що встановлюються Адміністрацією торгово-розважальних центрів, у яких розташовуються РЦ.

 

2.2 З інформацією про режим роботи РЦ можна ознайомитися на офіційному сайті за постійною адресою в мережі Інтернет https://factoria.in.ua/cherkasy/

 

2.3 Адміністрація РЦ вправі вносити зміни в режим роботи РЦ. Інформація про зміни публікується на офіційному сайті РЦ «Factoria».

 

2.4 РЦ «Factoria» розрахований на відвідування Гостями без обмеження за віком та складом.

 

2.5 Рекомендований вік відвідувачів для ігор на ігрових елементах від 6 до 18 років. Детальна інформація про використання кожного з Ігрових елементів вказана в Розділі 7-8 справжніх Правил.

 

2.6 У РЦ передбачені окремі ігрові елементи з обмеженнями за віком, та кількістю осіб які одночасно можуть її використовувати. В цьому випадку пріоритетною є інформація, зазначена на інформаційних табличках у кожній ігровій зоні.

 

2.7 Повітряна тривога

 

2.7.1 У разі оголошення повітряної тревоги на территорії громади або області, РЦ тимчасово призупиняє свою діяльність до моменту оголошення закінчення повітряної тревоги. Усі гості та співробітники РЦ мають покинуту територію протягом 5-ти хвилин та пройти у найближче укриття. Після закінчення повітряної тревоги, усі ігри продовжуються з моменту їх призупинення, а до часу аренди банкетних кімнат додається час, впродовж якого діяла повітряна тревога.

 

2.7.2 У разі відсутності можливості продовження ігор, виконується пренос замовлення на іншу дату, або повертається різниця вартості послуг у вигляді сертифікату чи готівкою.

 

 

 

 

 

 1. Порядок розрахунків

 

3.1. Право на відвідування РЦ надається після вибору Споживачем способу оплати Послуг та підписання реєстраційного бланка  на касі. Споживач має можливість вибрати спосіб платежу: авансовий платіж, платіж під час отримання Послуг, та оплату в термін закінчення Послуг. При відсутності авансового платежу, РЦ не гарантує можливості отримання Споживачем Послуг РЦ, в зазначений термін та об’єм.

 

3.2. Обравши спосіб оплати Послуг та підписавши реєстраційний бланк, Користувач набуває право на користування Розважальними послугами, Зоною святкування та Додатковими послугами РЦ, що оплачуються окремо, на умовах та у розмірах, встановлених Оператором в Договорі та додатках до нього.

 

3.3. З повним переліком послуг, якими Користувачі можуть скористатися на території РЦ, а також із порядком і правилами використання даних послуг та ïx оплати, Користувачі можуть додатково ознайомитися на інформаційних стендах та в адміністраторів РЦ.

 

3.4. Додаткові послуги можуть бути придбані Споживачем в проміжок часу відвідування РЦ за додаткову плату згідно з тарифами Оператора та/або Контрагента, що надає такі послуги на території РЦ на підставі договорів з Оператором.

 

3.5. Додаткові послуги надаються на умовах, визначених на сайті Оператора за постійною адресою https://factoria.in.ua/cherkasy/ та згідно з прейскурантами Оператора та/або Контрагента, що надає такі послуги на території РЦ на підставі договорів з Оператором.

 

3.6. При використанні Користувачем оплаченого часу перебування не в повному обсязі грошове відшкодування Оператором не проводиться.

 

3.7. У випадку виникнення непередбачуваних технічних несправностей обладнання РЦ та неможливості його використання, Адміністрація РЦ «Factoria» залишає за собою право обмежити доступ Гостей до несправного обладнання, при цьому при цьому РЦ «Factoria»  вважається таким, що виконав всі свої зобов’язання в повному обсязі.  Адміністрація може запропонувати використання інших Ігрових елементів, або запропонувати знижку, пропорційно вартості сплачених послуг, за обмежені Ігрові елементи.

 

4.8. Оплата наданих Послуг здійснюється в касі РЦ. Підтвердженням оплати є касовий чек. Касовий чек видається оператором.

 

 

 1. Правила поведінки у РЦ

 

 

4.1 При вході у РЦ Супроводжуючі підтверджують свою згоду на користування послугами РЦ «Factoria», що надаються в РЦ відповідно до цих Правил, шляхом заповнення Реєстраційного бланку..

Піклуючись про здоров’я Гостей РЦ, РЦ «Factoria» наполегливо не рекомендує відвідувати РЦ особам з ознаками застудних, інфекційних та інших захворювань, які негативно можуть позначитися на здоров’ї Гостей. Адміністрація має право на власний розсуд відмовити у доступі в РЦ Гостям з явними ознаками застудних або інфекційних захворювань. У разі наявності у Дітей застудних та інфекційних захворювань, алергії, а також наявності у Дітей особливих захворювань і / або протипоказань для участі в будь-якій ігровій діяльності, використання Ігрових елементів, Супроводжуючий Дитини зобов’язаний попередньо, до входу в РЦ, повідомити про це Адміністрацію. Всі ризики, пов’язані з відвідуванням РЦ, особами з наявними ознаками застудних та інфекційних захворювань, алергії, а також наявності у Дітей особливих і / або протипоказань для участі в будь-якій ігровій діяльності, використання Ігрових елементів, є ризиками Супроводжуючого.

 

4.2 На території РЦ «Factoria»   забороняється:

а. проносити та використовувати небезпечні для Гостей предмети, а тому числі, але не обмежуючись: колючо-ріжучі предмети, предмети й речовини, заборонені або обмежені в обороті, в тому числі вогнепальну зброю, зброю обмеженого ураження, пневматичну, холодну та іншу зброю;

б. проносити та використовувати комплексні піротехнічні вироби, включаючи, але не обмежуючись: феєрверки, петарди, димові шашки, бенгальські вогні;

в. проносити та використовувати в РЦ будь-які заходи самооборони, включаючи, але не обмежуючись, газові і перцеві балончики, електрошокери, зброю обмеженого ураження;

г. курити, у тому числі електронні сигарети, курильні суміші і їх аналоги;

д. перебувати в стані наркотичного, психотропного сп’яніння;

е. приносити та вживати  принесені з собою міцні алкогольні напої та наркотичні засоби;

ж. проносити на Ігрову зону будь-яку їжу і напої;

з. приводити та проносити в РЦ будь-яких тварин, комах та інших живих істот;

і. виносити майно РЦ і його елементи за межі РЦ;

к. Немовлятам і Дітям перебувати на території РЦ без Супроводжуючих;

л. застосовувати фізичну силу до Гостей і Адміністрації, а також підвищувати тон, лаяти, ображати, гнобити своїх і чужих Дітей, використовувати нецензурну лексику, завдавати шкоду майну Гостей або РЦ;

м. відвідувати та використовувати Ігрові елементи у верхньому одязі та взутті, аксесуарах, окулярах, наявність яких на дитині в момент використання Ігрових елементів може призвести до травми або нещасного випадку.

 

4.4 Відвідувачі допускаються в ігрові зони у чистому одязі.

 

4.5 Адміністрація РЦ не несе відповідальність за збереження майна та особистих речей відвідувачів.

 

4.6. Супроводжуючі вправі робити фото і відеозйомку Дітей, яких вони супроводжують. Фото і відеозйомка в РЦ може здійснюватися тільки для особистих цілей з використанням професійної техніки та без залучення в кадр інших Гостей і Адміністрації. Здійснювати фото – відеозйомку з залученням в кадр інших Гостей можливо тільки після отримання попередньої письмової їх згоди

 

4.7 Відвідувачі зобов’язані дбайливо ставитися до Ігрових елементів, реквізиту, устаткування, та іншого майна РЦ, а після закінчення ігрової активності повернути Адміністрації РЦ весь наданий у тимчасове користування реквізит, обладнання та інше майно, що використовувалося під час гри.

 

4.8. На території Центру Супроводжуючі зобов’язані наглядати за дітьми та забезпечувати їм супровід, роз’яснити дітям Правила відвідування РЦ для Користувачів та Правила експлуатації обладнання та слідкувати за дотриманням дітьми таких правил, оскільки Супроводжуючі несуть за дітей повну відповідальність.

 

4.9. У РЦ заборонено залишати без нагляду Немовлят і Дітей, віком до 14 (чотирнадцяти) років. Діти у віці від 14 (чотирнадцяти) років і старше, можуть перебувати на території РЦ без нагляду Супроводжуючого. Беручи до уваги положення пункту 4.8 цих Правил, відповідальними за Дітей є Супроводжуючі. Діти не можуть самостійно, тобто без Супроводжуючого, з яким прийшли в РЦ, залишати територію РЦ

 

4.10 У разі тимчасового залишення Дитини без догляду і нагляду відповідно до пункту 4.9 цих Правил, Супроводжуючий зобов’язаний попередньо  надати інформацію про себе і Дитину Адміністрації РЦ. Сповіщення Адміністрації не несе за собою передачу відповідальності за Дітей на Адміністрацію і виконується з метою інформування Адміністрації про відсутність батьків або дорослих чи супроводжуючих на території РЦ.

4.11 Супроводжуючий зобов’язаний забезпечити Адміністрації можливість негайного зв’язку з ним за номером телефону, вказаним в якості контактного номера у Додатку 1, наданому Адміністрації.

 

4.12 Супроводжуючий зобов’язаний вказувати повну і достовірну інформацію про себе і про Дітей, яких він супроводжує.

 

4.13 Супроводжуючий у разі залишення Дитини в РЦ без супроводу, зобов’язаний повернутися не пізніше часу роботи РЦ, при цьому Дитина повинна бути забезпечена питною водою, а також мати інформацію де розташовується туалет. Дитину має право забрати тільки той Супроводжуючий, який вказаний в Додатку 1, заповнений в момент залишення Дитини в РЦ. Супроводжуючий зобов’язаний надати документ, що засвідчує його особу.

 

4.14 Супроводжуючий зобов’язаний негайно (протягом 15 хвилин) повернутися в РЦ, якщо від Адміністрації надійде таке прохання.

 

4.15 Якщо Дитину не забрали з РЦ після закінчення часу роботи РЦ і / або Супроводжуючий не з’явився протягом 15 хвилин після зв’язку з ним, а також якщо за контактним номером телефону Супроводжуючого не вдається зв’язатися з ним, Адміністрація передасть Дитину поліції.

 

4.16 Адміністрація РЦ не перевіряє повноваження Супроводжуючих щодо Дітей, яких вони супроводжують. Право Супроводжуючих бути законними представниками Дітей або представниками в силу інших законних підстав, а також нести відповідальність за Дітей, для Адміністрації презюмується. В іншому випадку Супроводжуючі зобов’язані письмово повідомити про відсутність у них достатніх повноважень Адміністрації.

 

4.17 Як передбачено пунктом 5.8 цих Правил, РЦ «Factoria» не несе відповідальності за Дітей які перебувають в РЦ, як під наглядом, так і без нагляду Супроводжуючих. Вся відповідальність за знаходження Дітей на території РЦ лежить виключно на Супроводжуючих. Адміністрація не несе відповідальності за нещасні випадки, що сталися внаслідок порушення Гостями цих правил і загальноприйнятих заходів безпеки.

 

4.18 У разі виникнення конфліктної ситуації і / або наявності претензій до роботи РЦ і / або дій інших Гостей, Гостю слід звернутися безпосередньо до Адміністрації.

 

4.19 Фізичний контакт з Дітьми здійснюється Адміністрацією тільки в разі, якщо цього вимагають правила Ігрового елемента і сценарій ігрових активностей, а також якщо є необхідним надання допомоги.

 

4.20 У разі необхідності, Адміністрація має право надати Гостям першу допомогу, яка не є професійною медичною допомогою, або викликати швидку медичну допомогу, а також повідомити про це Супроводжуючих.   РЦ «Factoria» надає тільки перев’язувальні і знезаражувальні матеріали при обробці травм відвідувачів. Надання інших медичних препаратів РЦ «Factoria» не гарантовано.

 

4.21 Беручи до уваги, що РЦ є місцем, відкритим для вільного відвідування, РЦ «Factoria», в силу положень частини 1 статті 307 Цивільного кодексу України, має право використовувати зображення Гостей, отримане під час відвідування ними РЦ.

 

 1. Правила поведінки на окремих ігрових елементах

 

 

6.1 З метою забезпечення безпеки Гостей РЦ «Factoria» залишає за собою право обмежити доступ Гостей до деяких Ігрових елементів, при цьому РЦ «Factoria»  вважається таким, що виконав всі свої зобов’язання в повному обсязі. Адміністрація може запропонувати використання інших Ігрових елементів, або запропонувати знижку, пропорційно вартості сплачених послуг, за обмежені Ігрові елементи.

 

6.2 Кожен Ігровий елемент розрахований на використання Гостями певного віку, з урахуванням обмежень, для відповідного Ігрового елемента у Правилах на вході до нього, а також цими правилами.

 

6.3. Кожен Гість зобов’язаний на території РЦ дотримуватися загальних правил використання технічних, електричних засобів, техніки безпеки при їх використанні та експлуатації. Даний перелік не є вичерпним і розповсюджується на усі елементи, що використовуються у побуті та мають власні правила експлуатації.

 

6.4 Гості зобов’язані дотримуватися вказівок Адміністрації при використанні Ігрових елементів і при дотриманні наступних правил користування Ігровими елементами (при їх наявності в кожному конкретному РЦ):

 

6.5. АРЕНА СІТІ з активними  іграми та Ігровими елементами: лазертаг, Хованки, Нерф, Shuttle, Мисливці за часом, Freezze та інш.

 

Вік: від 5 років, якщо інше не встановлено правилами відвідування даного ігрового елемента в конкретному РЦ

Вага: без обмежень

Зріст: без обмежень

Кількість осіб що можуть одночасно використовувати Ігрові елементи: не більше 14 гравців на арені, якщо інше не встановлено правилами відвідування даного ігрового елемента в конкретному РЦ

Правила користування:

 1. Одночасна гра понад 14 гравців на ігровій локації «Арена сіті» у лазертаг, Хованки, Нерф, Shuttle, Мисливці за часом, Freezze – категорично заборонена.
 2. Під Час гри на ігровій локації «Арена сіті» у лазертаг, Хованки, Нерф, Shuttle, Мисливці за часом, Freezze та інш. на ігровій арені можливо отримання випадкових травм.
 3. Знаходження відвідувачів на ігровій локації «Арена сіті» під час відсутності Адміністрації РЦ категорично заборонено.
 4. Перед тим як приступити до гри в лазертаг, Хованки, Нерф, Shuttle, Мисливці за часом, Freezze та інш., рекомендується пройти медичне обстеження і проконсультуватися з лікарем на предмет протипоказань.
 5. Відвідувач зобов’язаний дотримуватися правил перебування в ігровій локації «Арена сіті», виконувати рекомендації Адміністрації.
 6. Відвідувач приймає всю відповідальність за можливі ризики, пов’язані з перебуванням на ігровій локації «Арена сіті», та ігор у лазертаг, Хованки, лазертаг, нерф, Shuttle, Мисливці за часом, Freezze та інш., на себе.
 7. Відвідувачі під час гри повинні уникати зіткнень з іншими відвідувачами та елементами ігровій локації.
 8. Категорично забороняється розмахувати, та створювати небезпечні рухи, руками, та «автоматами» для лазертагу, нерфу.
 9. Відвідувачу категорично забороняється цілеспрямовано направляти «автомат» для нерфу та лазертагу в очі собі, та іншим відвідувачам.
 10. Відвідувачу категорично забороняється знімати захисні окуляри для гри в нерф, до відповідної команди Адміністрації.
 11. Відвідувачі повинні шанобливо ставитися до інших відвідувачів що грають з ними поруч.
 12. У разі порушення Відвідувачами заборони пунктів правил знаходження на ігровій локації «Арена сіті», та правил використання Ігрових елементів для гри в лазертаг, Хованки, лазертаг, нерф, Shuttle, Мисливці за часом, Freezze, ризик випадкового отримання травм будь-якого характеру, отриманої на території РЦ, повною мірою несе Відвідувач. Відповідальність за отримання травм будь-якого характеру, одержаної на ігровій локації «Арена сіті» неповнолітнім Відвідувачем і / або недієздатним/обмежено дієздатним Відвідувачем, несе Дорослий/Супроводжуючий Відвідувача.
 13. На території ігрової локації «Арена Сіті» відповідальність за дії/бездіяльність неповнолітніх відвідувачів, а також на недієздатних і / або обмежено дієздатних Відвідувачів повною мірою покладається на Дорослого/Супроводжуючого Відвідувача.
 14. При випадковому отриманні травми Відвідувач зобов’язаний негайно припинити гру і проінформувати Адміністрацію РЦ про отриману травму.
 15. Забороняється здійснювати дії, що призводять до можливого отримання травм, як самим Відвідувачем, так і іншими відвідувачами.
 16. Відвідувач повинен суворо дотримуватися зауважень і рекомендацій Адміністрації. Не допускаються самовільні дії без відома Адміністрації.
 17. Відвідувачам рекомендується носити спортивну змінне взуття, та одяг у якому буде комфортно виконувати активні дії.
 18. Якщо у Відвідувача довге волосся, то воно повинне бути зібране у пучок.
 19. На одязі не повинно бути пряжок, брелоків, оздоблень, «Лейб» з гострими краями, які можуть стати причиною травми Відвідувача, або пошкодити елементи ігрової локації.
 20. На тілі Відвідувача не повинно бути аксесуарів, та окулярів які можуть завдати шкоди Відвідувачу та іншим відвідувачам, при активних діях або при взаємодії.

 

6.6. КВЕСТОРІУМ з Ігровими елементами: квести Місія нездійсненна, Антивірус, Гаррі Поттер, Сталкер, Скарби Нації, Супергерої

 

Вік: від 5 років, якщо інше не встановлено правилами відвідування даного ігрового елемента в конкретному РЦ

Вага: без обмежень

Зріст: без обмежень

Кількість осіб що можуть одночасно використовувати Ігрові елементи: не більше 14 гравців, якщо інше не встановлено правилами відвідування даного ігрового елементу в РЦ

Правила користування:

 1. Одночасна гра понад 14 гравців на ігровій локації «КВЕСТОРІУМ з квестами Місія нездійсненна, Антивірус, Гаррі Поттер, Сталкер, Скарби Нації, Супергерої, та інш. категорично заборонено.
 2. Під Час гри на ігровій локації КВЕСТОРІУМ з квестами Місія нездійсненна, Антивірус, Гаррі Поттер, Сталкер, Скарби Нації, Супергерої та інш. на ігровій арені можливо отримання випадкових травм.
 3. Знаходження відвідувачів на ігровій локації «Квесторіум» під час відсутності Адміністрації РЦ категорично заборонено.
 4. Перед тим як приступити до гри у квести Місія нездійсненна, Антивірус, Гаррі Поттер, Сталкер, Скарби Нації, Супергерої, та інш., рекомендується пройти медичне обстеження і проконсультуватися з лікарем на предмет протипоказань.
 5. Відвідувач зобов’язаний дотримуватися правил перебування в ігровій локації «Квесторіум», виконувати рекомендації Адміністрації.
 6. Відвідувач приймає всю відповідальність за можливі ризики, пов’язані з перебуванням на ігровій локації «Квесторіум», та ігор у квести Місія нездійсненна, Антивірус, Гаррі Поттер, Сталкер, Скарби Нації, Супергерої, та інш., на себе.
 7. Відвідувачі під час гри повинні уникати зіткнень з іншими відвідувачами та елементами ігровій локації.
 8. Категорично забороняється розмахувати, та створювати небезпечні рухи, руками, та Ігровими елементами для квесту.
 9. Відвідувачі повинні шанобливо ставитися до інших відвідувачів, що грають з ними поруч.
 10. У разі порушення Відвідувачами заборони пунктів правил знаходження на ігровій локації «Квесторіум», та правил використання Ігрових елементів для гри у квести Місія нездійсненна, Антивірус, Гаррі Поттер, Сталкер, Скарби Нації, Супергерої, та інш., ризик випадкового отримання травм будь-якого характеру, отриманої на території РЦ, повною мірою несе Відвідувач. Відповідальність за отримання травм будь-якого характеру, одержаної на ігровій локації «Квесторіум» неповнолітнім Відвідувачем і / або недієздатним/обмежено дієздатним Відвідувачем, несе Дорослий/Супроводжуючий Відвідувача.
 11. На території ігрової локації «Квесторіум» відповідальність за дії/бездіяльність неповнолітніх відвідувачів, а також на недієздатних і / або обмежено дієздатних Відвідувачів повною мірою покладається на Дорослого/Супроводжуючого Відвідувача.
 12. При випадковому отриманні травми Відвідувач зобов’язаний негайно припинити гру і проінформувати Адміністрацію РЦ про отриману травму.
 13. Забороняється здійснювати дії, що призводять до можливого отримання травм, як самим Відвідувачем, так і іншими відвідувачами.
 14. Відвідувач повинен суворо дотримуватися зауважень і рекомендацій Адміністрації. Не допускається самовільних дій без відома Адміністрації.
 15. Відвідувачам рекомендується носити спортивну змінне взуття та одяг у якому буде комфортно виконувати активні дії.
 16. Якщо у Відвідувача довге волосся, то воно повинне бути зібране у пучок.
 17. На одязі не повинно бути пряжок, брелоків, оздоблень, «Лейб» з гострими краями, які можуть стати причиною травми Відвідувача, або пошкодити елементи ігрової локації.
 18. На тілі Відвідувача не повинно бути аксесуарів, та окулярів які можуть завдати шкоди Відвідувачу та іншим відвідувачам, при активних діях або при взаємодії.

 

 

 

6.7. СКАРБНИЦЯ з Ігровим елементом Лазерний лабіринт

 

Вік: від 5 років, якщо інше не встановлено правилами відвідування даного ігрового елемента в конкретному РЦ

Вага: без обмежень

Зріст: без обмежень

Кількість осіб що можуть одночасно використовувати Ігрові елементи: не більше 4 гравців, якщо інше не встановлено правилами відвідування даного ігрового елемента в РЦ

Кількість осіб що можуть одночасно перебувати на території Ігрового елемента: не більше 10 осіб, якщо інше не встановлено правилами відвідування даного ігрового елемента в РЦ

 

Правила користування:

 1. Одночасна гра понад 4 гравців на ігровій локації «СКАРБНИЦЯ» з Лазерним лабіринтом категорично заборонена.
 2. Під Час гри на ігровій локації Скарбниця з Лазерним лабіринтом можливо отримання випадкових травм.
 3. Знаходження відвідувачів на ігровій локації «Скарбниця» під час відсутності Адміністрації РЦ категорично заборонено.
 4. Перед тим як приступити до гри в лазерний лабіринт., рекомендується пройти медичне обстеження і проконсультуватися з лікарем на предмет протипоказань, та обов’язково перевірити наявність алергічної реакції на гліцерин, та інших компонентів, які використовуються в у складі концертних димів .
 5. Відвідувач зобов’язаний дотримуватися правил перебування в ігровій локації «Скарбниця», виконувати рекомендації Адміністрації.
 6. Відвідувач приймає всю відповідальність за можливі ризики, пов’язані з перебуванням на ігровій локації «Скарбниця», та ігор у Лазерний лабіринт, на себе.
 7. Відвідувачі під час гри повинні уникати зіткнень з іншими відвідувачами та елементами ігровій локації.
 8. Категорично забороняється розмахувати, та створювати небезпечні рухи руками, та Ігровими елементами.
 9. Категорично забороняється допускати попадання лазерних променів в очі або окуляри Відвідувача. Відвідувачі на локації повинні рухатися таким чином аби уникнути лазерних променів.
 10. Відвідувачі повинні шанобливо ставитися до інших відвідувачів що грають з ними поруч.
 11. У разі порушення Відвідувачами заборони пунктів правил знаходження на ігровій локації «Скарбниця», та правил використання Ігрового елементу Лазерний лабіринт., ризик випадкового отримання травм будь-якого характеру, отриманої на території РЦ, повною мірою несе Відвідувач. Відповідальність за отримання травм будь-якого характеру, одержаної на ігровій локації «Скарбниця» неповнолітнім Відвідувачем і / або недієздатним/обмежено дієздатним Відвідувачем, несе Дорослий/Супроводжуючий Відвідувача.
 12. На території ігрової локації «Скарбниця» відповідальність за дії/бездіяльність неповнолітніх відвідувачів, а також на недієздатних і / або обмежено дієздатних Відвідувачів повною мірою покладається на Дорослого/Супроводжуючого Відвідувача.
 13. При випадковому отриманні травми Відвідувач зобов’язаний негайно припинити гру і проінформувати Адміністрацію РЦ про отриману травму.
 14. Забороняється здійснювати дії, що призводять до можливого отримання травм, як самим Відвідувачем, так і іншими відвідувачами.
 15. Відвідувач повинен суворо дотримуватися зауважень і рекомендацій Адміністрації. Не допускається самовільних дій без відома Адміністрації.
 16. Відвідувачам рекомендується носити спортивну змінне взуття та одяг у якому буде комфортно виконувати активні дії.
 17. Якщо у Відвідувача довге волосся, то воно повинне бути зібране у пучок.
 18. На одязі не повинно бути пряжок, брелоків, оздоблень, «Лейб» з гострими краями, які можуть стати причиною травми Відвідувача, або пошкодити елементи ігрової локації.
 19. На тілі Відвідувача не повинно бути аксесуарів, та окулярів які можуть завдати шкоди Відвідувачу та іншим відвідувачам, при активних діях або при взаємодії.

 

 

6.8. КІМНАТА ПРИГОД з Ігровими елементами: Навколо світу за 80 днів, Лазерний тир

 

Вік: від 5 років, якщо інше не встановлено правилами відвідування даного ігрового елемента в конкретному РЦ

Вага: без обмежень

Зріст: без обмежень

Кількість осіб що можуть одночасно використовувати Ігрові елементи: не більше 10 гравців, якщо інше не встановлено правилами відвідування даного ігрового елемента в РЦ

Правила користування:

 1. Одночасна гра понад 10 гравців на ігровій локації «Кімната пригод» з Ігровими елементами Навколо світу за 80 днів, Лазерний тир категорично заборонена.
 2. Під Час гри на ігровій локації «Кімната пригод» Ігровими елементами Навколо світу за 80 днів, Лазерний тир можливо отримання випадкових травм.
 3. Знаходження відвідувачів на ігровій локації «Кімната пригод» під час відсутності Адміністрації РЦ категорично заборонено.
 4. Перед тим як приступити до гри в Навколо світу за 80 днів, Лазерний тир, рекомендується пройти медичне обстеження і проконсультуватися з лікарем на предмет протипоказань.
 5. Відвідувач приймає всю відповідальність за можливі ризики, пов’язані з перебуванням на ігровій локації «Кімната пригод», та ігор в Навколо світу за 80 днів, Лазерний тир, на себе.
 6. Відвідувачі під час гри повинні уникати зіткнень з іншими відвідувачами та елементами ігровій локації.
 7. Категорично забороняється розмахувати, та створювати небезпечні рухи руками, та Ігровими елементами.
 8. Відвідувачу категорично забороняється цілеспрямовано направляти «автомат» для лазертагу в очі собі, та іншим відвідувачам.
 9. Відвідувачі повинні шанобливо ставитися до інших відвідувачів що грають з ними поруч.
 10. У разі порушення Відвідувачами заборони пунктів правил знаходження на ігровій локації «Кімната пригод», та правил використання Ігрових елементів Навколо світу за 80 днів, Лазерний тир, ризик випадкового отримання травм будь-якого характеру, отриманої на території РЦ, повною мірою несе Відвідувач. Відповідальність за отримання травм будь-якого характеру, одержаної на ігровій локації «Кімната пригод» неповнолітнім Відвідувачем і / або недієздатним/обмежено дієздатним Відвідувачем, несе Дорослий/Супроводжуючий Відвідувача.
 11. На території ігрової локації «Кімната пригод» відповідальність за дії/бездіяльність неповнолітніх відвідувачів, а також на недієздатних і / або обмежено дієздатних Відвідувачів повною мірою покладається на Дорослого/Супроводжуючого Відвідувача.
 12. При випадковому отриманні травми Відвідувач зобов’язаний негайно припинити гру і проінформувати Адміністрацію РЦ про отриману травму.
 13. Забороняється здійснювати дії, що призводять до можливого отримання травм, як самим Відвідувачем, так і іншими відвідувачами.
 14. Відвідувач повинен суворо дотримуватися зауважень і рекомендацій Адміністрації. Не допускається самовільних дій без відома Адміністрації.
 15. Відвідувачам рекомендується носити спортивну змінне взуття та одяг у якому буде комфортно виконувати активні дії.
 16. Якщо у Відвідувача довге волосся, то воно повинне бути зібране у пучок.
 17. На одязі не повинно бути пряжок, брелоків, оздоблень, «Лейб» з гострими краями, які можуть стати причиною травми Відвідувача, або пошкодити елементи ігрової локації.
 18. На тілі Відвідувача не повинно бути аксесуарів, та окулярів які можуть завдати шкоди Відвідувачу та іншим відвідувачам, при активних діях або при взаємодії.

 

 

 1. Відповідальність

7.1.     Супроводжуючі зобов’язані роз’яснювати Дітям дійсні Правила відвідування Комплексу і користування Ігровими Елементами, встановлені заборони та обмеження, Супроводжуючі несуть повну відповідальність за дотримання Дітьми цих Правил і пов’язані з ïx перебуванням в РЦ ризики, а також самі зобов’язані суворо дотримуватися цих Правил.

 

7.2.     Адміністрація мас право робити зауваження Гостям при порушенні цих Правил i, в разі грубого порушення цих Правил, відмовити в паданні послуги. У разі відмови Адміністрації в наданні послуг, Гість зобов’язаний негайно покинули Комплекс, а в разі відмови Гостя покинути Комплекс, Адміністрація має право викликати поліцію для врегулювання ситуації.

 

7.3.     РЦ  не несе відповідальності за Дітей, які перебувають в Комплексі, як під наглядом, так і без нагляду Супроводжуючих. Всю і будь-яку відповідальність за стан здоров’я Дітей, ïx поведінку і дотримання ними цих Правил несуть Супроводжуючі.

 

7.4.     Супроводжуючі на власному прикладі зобов’язані привчати Дітей до порядку: дотримуватися загальноприйнятих етичних норм і правил поведінки, як по відношенню один до одного, так i стосовно Адміністрації, дотримуватися чистоти та порядку, дбайливо ставитися до майна Комплексу.

 

7.5.     РЦ не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та майну Гостей при відсутності встановленої провини РЦ «FACTORIA».

 

7.6.     У разі нанесення шкоди майну Комплексу Гостями, Гості зобов’язані відшкодувати таку шкоду в розмірі вартості цього майна.

 

7.7.     При виникненні нещасного випадку або загрози його виникнення, Гостю необхідно негайно сповістити Адміністрацію для надання необхідної допомоги.

 

7.8.     РЦ «FACTORIA» не несе відповідальність за речі, залишені Гостями без нагляду, а також за збитки, пов’язані зі зникненням, крадіжкою або пошкодженням особистих речей Гостей, в тому числі цінних (сумки, мобільні телефони, ключі, взуття і т.д.) на всій території Комплексу.

 

7.9.     Про всі знайдені безгоспні i/або підозрілі речі Відвідувачі повинні повідомляти Адміністрацію. При цьому Гостям не рекомендується самостійно ïx чіпати та переміщати. Знайдені речі зберігаються в Комплексі протягом одного календарного місяця. За інформацією про залишені речі, що зберігаються в Комплексі, звертайтесь до Адміністрації Комплексу.

 

7.10.   3 метою забезпечення безпеки в Комплексі ведеться відеоспостереження.

 

 

 

 

 

 

________________

ФОП Шеломєнцев Д.Г.